Maksamisen kipupisteitä - 06.05.2016

Keskustelimme taannoin kauppiasystäväni kanssa maksamisesta kaupassa. Hän totesi, että tällä hetkellä maksaminen kaupassa on aika hyvällä tolalla. Asiakkaat maksavat entistä vähemmän käteisellä ja enemmän kortilla. Sirukorttimaksamisen teknologia on jo niin kypsää, että päivittäinen maksaminen sujuu jouhevasti. Myöskään lähimaksamisen käyttöönotto ei ole suuri tekninen ponnistus vaan ennen kaikkea haasteena on se, että kuluttajien saaminen käyttämään lähimaksamista etenee liian hitaasti. Kaiken kaikkiaan maksamisen nykytila kaupassa on hyvä.

Hieman lisää asiasta keskusteltuamme löysimme toki joitakin huolenaiheita ja parannettavaa.Yksi kauppiaita närästävä seikka on kotimaisten debit-korttien tapahtuman arvoon perustuva hinnoittelu, joka varsinkin arvokkaammissa ostoksissa koetaan korkeaksi. Vuodenvaihteen regulaatio muutoksen jälkeen kortin liikkeellelaskijat saavat jokaisesta tapahtumasta n. 0,2 % siirtohinnan, jonka päälle tulee vielä korttiyhtiöiden ja korttitapahtumien vastaanottajien korvaukset, jolloin kauppias maksaa kotimaisesta tilipohjaisesta korttitapahtumasta keskimäärin 0,3 -0,4 % korvauksen. Esimerkiksi 100 € ostoksesta se tarkoittaa 0,30-0,40 € kustannusta. Ystäväni mielestä tämä on liikaa, koska kyseessä on riskitön tilisiirto, jossa oikeudenmukainen korvaus olisi jonkinlainen kiinteä korvaus, mikä ei ole sidottu ostoksen arvoon.

Tässä yhteydessä keskustelumme ajautui uuden maksupalveludirektiivin (PSD2) mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin, joissa kotimaiset debit-korttimaksut korvautuvat reaaliaikaisilla kännykässä tehtävillä tililtä tilille maksuilla. Tällaisista onkin jo suosittuja esimerkkejä kuten Danske Bankin MobilePay tai pankkien yhteinen Swish Ruotsissa. Ne ovat nopeasti kehittymässä kuluttajien välisistä maksuista myös kaupan maksuvälineiksi. Myös muut pankit ja mahdollisesti myös PSD2 mahdollistamat uudet toimijat ovat tulossa apajille. Tällaiset ratkaisut ovat selkeä vaihtoehto kotimaisille debit-korttimaksuille ja tullevat laskemaan maksamisen kustannuksia. Kaupan huolenaiheena on kuitenkin teknisten ratkaisujen hajanaisuus ja standardoimattomuus, mikä aiheuttaa haasteita kassapisteissä. Jos eri ratkaisut perustuvat eri teknologioihin (NFC, QR-code, BLE jne) tarkoittaa useampaa päätelaitetta tai monipuolisempia maksupäätteitä kassapisteessä. Tämä taas aiheuttaa lisäkustannuksia ja kitkaa päivittäiseen kaupankäyntiin.

Myös maksamisen fragmentoituminen huolettaa, kaupalla ei ole aikaa ja resursseja huolehtia siitä, että kuluttajilla on käytössään heidän haluamansa maksuvälineet. Tämä asettaakin vaatimuksia maksujenpalvelujen tuottajille, joiden tulisi aggregaattina tarjota kaupalle kilpailukykyinen maksutapavalikoima.

Lue lisää maksamisen tehokkuudesta ja testaa kustannuslaskuria

Kauppias hyödynnä markkinamurros ja kilpailuta korttimaksamisen palvelut - 25.9.2015

Yleisesti uskotaan, että korttimaksamisen palvelut ja niiden kustannukset ovat kaikilla kauppiailla Suomessa samankaltaiset. Suurin syy tähän on historiassa ja Luottokunnasta kauppiaiden ja pankkien yhteisenä palveluosuuskuntana. On totta, että suuren ja pienen kauppiaan korttimaksujen hintaero on Suomessa pienempi kuin esimerkiksi Ruotsissa, mutta markkinoilla on tästä huolimatta suuria kustannuseroja.

Olen analysoinut kuluneen vuoden aikana korttimaksamisen palveluita ja kustannuksia usealle kauppiaalle usealta eri toimialalta ja olen yllättynyt siitä miten suuria kustannuseroja on eri toimijoiden ja eri kauppiaiden välillä. Jopa lähes 50 % erot liikevaihtoon suhteutetuissa vuosikustannuksissa ovat mahdollisia. Luonnollisesti toimialalla ja volyymilla on suuri merkitys kustannuksiin, mutta ne eivät selitä samalle kauppiaalle tehtyjä eri hintaisia tarjouksia. On myös selvää, että appelsiineja ja omenoita ei voi verrata keskenään eli myös palveluiden sisällöissä ja laaduissa on eroja, mutta tämäkään ei poista sitä tosiasiaa, että olemalla aktiivinen ja hakemalla vaihtoehtoja kauppias voi löytää juuri itselleen sopivan palveluntarjoajan ja saavuttaa samalla kustannussäästöjä.

Kauppiaan kannattaakin esittää itselleen seuraavia kysymyksiä.

1.Olenko tyytyväinen nykyiseen korttimaksamisemme ratkaisuun, käytettävissä oleviin maksutapoihin ja toiminnan laatuun?

2.Mitkä ovat korttimaksamisen vuosikustannukset? Onko minulla käytössä realistinen vertailuarvio kustannuksille?

3.Onko acquirer -sopimuksessani huomioitu tulevan regulaatiomuutoksen vaikutukset?

4.Mahdollistaako nykyinen käytössä oleva maksujärjestelmä teknisesti ja sopimuksellisesti valinnan eri korttitapahtumien vastaanottajien (acquirer) välillä?

5.Tunnenko korttimaksamisen markkinat riittävän hyvin voidakseni löytää meille parhaat mahdolliset yhteystyökumppanit?

Nyt on oikea aika tarkistaa korttimaksamisen kustannukset. Regulaatio on siirtymässä kansalliselta tasolta Euroopan Unionin tasolle. Uudet säännöt korttimaksujen maksimisiirtohinnoille kortin liikkeellelaskijoiden (issuer) ja korttitapahtumien vastaanottajien (acquirer) välille astuvat voimaan vuoden vaihteessa. Debit korttien osalta taso tulee olemaan 0,20% ja credit eli luottokorttien osalta se tulee olemaan 0,30 % . Tämän lisäksi kansallisesti on vielä mahdollista määritellä vielä tiukempiakin maksimisiirtohintoja. Euroopan tasolla uudella sääntelyllä arvioidaan saavutettavan noin 6 miljardin Euron vuosittaiset säästöt kortteja hyväksyville kauppiaille. Suomessa suorat säästöt kohdistuvat ennen kaikkea luottokorttimaksuihin ja sääntelyä suurempi vaikutus voi olla rajojen yli tapahtuva lisääntyvä kilpailu korttimaksamisen palveluissa.

Lue lisää korttimaksamisen kilpailutuksesta … (lue lisää) tai ota yhteyttä suoraan minuun niin keskustellaan lisää.


Maksamisella on väliä. Askeleet liiketoimintalähtöiseen maksamiseen. - 5.9.2015

Väitän, että maksujen vastaanottaminen myymälöissä, verkkokaupoissa ja mobiilissa ei saa riittävän paljon huomiota siinä vaiheessa kun uusia liiketoimintamalleja ja kauppoja suunnitellaan.  

Tärkeä syy tähän on historia. Elektronisen maksamisen ja erityisesti korttimaksamisen markkinat ovat olleet kansalliset, muutaman toimijan hallitsema pelikenttä, jossa tarjolla on ollut suppea valikoima vaihtoehtoja. Suomessa tämä tarkoitti sitä, että kaikki käyttivät Luottokuntaa korttitapahtumien vastaanottamiseen, ottivat Pointin tai Manisonin maksupäätteet kauppaan ja verkkopankkimaksunapit verkkokauppaan.Voi sanoa, että kaikki olivat samalla viivalla yhtä hyviä tai huonoja, mutta samanlaisia. 

Nämä ajat ovat nyt takana ja niukkuuden sijasta kauppiaiden edessä on runsauden pula. Regulaation muutokset, siirtyminen mobiiliin ja monikanavaisuuden hyökyaalto ovat muuttamassa maksamisen markkinoita kilpaillumpaan suuntaan. Nykyisin se, millaisia välineitä asiakkaille annetaan maksamiseen, voi erottaa menestyjät ja häviäjät. Erään tutkimuksen mukaan maksutapavalikoima vaikuttaa jopa 40 % verkkokaupan asiakkaiden ostopäätöksistä. Toisessa casessa havaittiin, että oikealla maksuratkaisulla voitiin nopeuttaa asiakkaan läpimenoaikaa lähes 30 %. Tekemissämme business case analyyseissä olemme havainneet, että yritysten korttimaksamisen kustannukset vaihtelevat noin 0,5 % jopa yli 2 % liikevaihdosta. Toki kustannuseroa voi selittää toimialaeroavaisuuksilla, mutta myös toimialojen sisällä on merkittäviä eroja maksamisen kustannuksissa.

Nykyään jokainen liiketoiminta voi löytää itselleen paremmin liiketoimintaa tukevan maksamisen ratkaisun. Tämä edellyttää liiketoiminnan vaatimusten tarkempaa huomioimista maksamisen ratkaisuja suunniteltaessa, markkinatuntemusta ja panostamista oikeiden palveluntarjoajien valintaan. 

Tie liiketoimintalähtöiseen maksamiseen koostuu seuraavista askelmista:

  1. Nykytilan määrittäminen (asiakkaat, käytetyt maksuvälineet, maksujärjestelmät ja maksamisen prosessit) ja business casen luominen.
  2. Kuvataan odotettavissa olevat asiakkuuksien ja myynnin muutokset ja se miten niitä halutaan kehittää.
  3. Määritellään liiketoiminnan asettamat yksityiskohtaiset vaatimukset maksamisen ratkaisulle. 
  4. Luodaan tiekartta ja toimenpidesuunnitelma. 
  5. Valitaan oikeat palveluntarjoajat.
  6. Toteutus ja käyttöönotto
  7. Seuranta ja business casen todentaminen.

Näillä selkeillä askelilla on mahdolilista tehdä  niinkin "negatiivisesta" asiasta kuin maksamisesta yrityksen menestystekijä ja asiakastyytyväisyyden lisääjä.  Jos haluat kuulla ja keskustella lisää, ota yhteyttä Pinjoon, maksamisen asiantuntijaan..